Skip to main content

OSPA

Juhtimine ja audit

Juhatus

Juhatuses on kolm liiget.

Juhatuse liikmed:

 • Ando Leppiman juhatuse esimees
 • Priit Enok juhatuse liige
 • Priit Ploompuu juhatuse liige

 

Nõukogu

ESPA nõukogusse on kolmeks aastaks valitud kuus liiget, kelle hulgas on nii riigi kui erasektori esindajad.

Nõukogu liikmed:

 • Timo Tatar (nõukogu esimees) Kliimaministeerium, energeetika- ja maavarade asekantsler
 • Erkki Tori Riigikantselei, julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor
 • Viola Murd Siseministeerium; pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler
 • Jaan Lepp ettevõtja, logistikaekspert
 • Raul Puusepp Tallinna Kaubamaja Grupp AS, juhatuse esimees
 • Mart Raamat Mootor Grupp AS, äriarendusjuht

 

Üldkoosoleku otsusega on ESPA nõukogu esimehe tasu 1000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasu 500 eurot kuus.

 

Auditi komitee

Auditi komitee on aktsiaseltsi nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditi komiteesse on valitud kolmeks aastaks kaks liiget.

Auditi komitee liikmed:

 • Priit Laaniste (komitee esimees)
 • Rein Vaks Kliimaministeerium, energeetikaosakonna juhataja
 • Jaan Lepp AS Eesti Varude Keskus, nõukogu liige

 

EVK majandusaasta aruandeid auditeerib KPMG Baltics OÜ.

Ettevõtte raamatupidamine on sisse ostetud teenusena Rödl & Partner OÜlt.