Skip to main content

OSPA

Valitsemine ja omaniku ootused

Eesti Varude Keskuse aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. 

Aktsiate valitsejaks ja ainuaktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

EVK on nimetatud valdavalt avalike eesmärkidega riigile strateegiliselt oluliseks äriühinguks, kellele on omaniku ootustega seatud ülesandeks:

  • Eesti Vabariigi tegevusvaru moodustamise ja haldamise ning selle uuendamise korraldamise vastavalt asjakohastele seadustele;
  • riigi tegevusvaru ostu ja müügi ning riskikeskkonda arvestava hoiustamise korraldamine;
  • riigi tegevusvaru valdkondades varustuskindluse ja ettevõtjate toimepidevuse analüüsimise;
  • riigi tegevusvaru varustamisraskuste korral varu kasutusele võtmise korraldamise;
  • koostöö arendamise riigi tegevusvaru moodustamise, haldamise ja kasutusele võtmisega seotud isikutega;
  • LNG ujuvterminalide ja LNGC tankerite vastuvõtuvõimekuse tagamine Pakrineeme sadamas ning rahvusvahelistele standarditele vastava sadamataristu moodustamine, sadamapidamise ja sadamateenuste osutamine ja korraldamine.