Skip to main content

OSPA

Gaasivaru haldamiskulu

Strateegilise gaasivaru haldamise kulud kaetakse varumakse maksja tasutavast strateegilise gaasivaru maksest.

Strateegilise gaasivaru haldamise kulud on:

  1. gaasivaru hoidmisega seotud kulu
  2. gaasivaru kindlustamise kulu
  3. gaasivaru koguse ja varu nõuetele vastavuse kontrollimise kulu
  4. gaasivaru haldaja tegevuskulu
  5. gaasivaru haldaja finantskulu
  6. muud käesolevast seadusest tulenevad strateegilise gaasivaru hoidmise kohustuse täitmisega seotud kulud, välja arvatud strateegilise gaasivaru soetamine.

Gaasivaru makse maksja Eesti Varude Keskusele on gaasivõrgu ettevõtja.

Varumakse tasumise kohustus tekib gaasi tarbimisel ehk varumakset kogutakse lõpptarbijalt ning see kajastub eraldi reana võrguettevõtja poolt kliendile väljastatud arvel.