Skip to main content

OSPA

Gaasivaru kasutamine

Eesti maagaasi varud on kolmekihilised ja nende kasutusele võtmine toimub tarnetõrgete korral järk-järguliselt iga eelneva varukihi ammendumisel.

  1. Kõigil Eesti gaasimüüjatel on oma klientidega sõlmitud lepingute teenindamiseks gaasi kommertsvarud ja tarnekanalid. Kui gaasimüüja  kommertsvarud ei ole piisavad klientide teenindamiseks püüvad nad esmalt gaasi turult juurde osta. Otsuse gaasi kommertsvarude ostu-müügi osas langetavad gaasimüüjad.
     
  2. EVK poolt hoitav strateegiline gaasivaru võetakse toetava meetmena kasutusele tarnetõrgete leevendamiseks, kui tavapäraste tarneahelate kaudu pole turuosalistel võimalik gaasi soetada ning kommertsvarud on ammendumas. Strateegilise gaasivaru kasutamise täpse korra kehtestab majandus- ja taristuminister määrusega. Otsuse strateegilise gaasivaru kasutuselevõtmiseks langetab Vabariigi Valitsus või majandus- ja taristuminister.
     
  3. Lisaks EVK poolt moodustatud riigi strateegilisele gaasivarule omab Eesti gaasituru süsteemihaldur AS Elering varu kaitstud tarbijagruppidele (kodumajapidamised ja gaasil töötavad kaugkütte katlamajad) gaasi tagamiseks. AS-i Elering poolt hoitav gaasivaru võetakse kasutusele pärast seda, kui ettevõtete kommertsvarud ning EVK poolt hoitav riigi strateegiline gaasivaru on ammendunud. Kaitstud tarbijate varu kasutuselevõtu otsuse langetab AS Elering ning selle täpsed põhimõtted on sätestatud maagaasi seaduses.