Skip to main content

OSPA

Valmistoidu- ja teraviljavaru

2021. aasta sügisel andis maaeluministeerium AS-le Eesti Varude Keskuse üle riigi toiduvaru haldamise kohustused.

Riigi tänane toiduvaru on moodustatud 2000. aastate alguses ja seda hoitakse valmistoidu kujul (konservid, kuivained, teraviljatooted, joogid jms) arvestusega, et varus sisalduv kalorite hulk on piisav kogu elanikkonna toiduvajaduste katteks kuni üheks nädalaks.

Riigi toiduvaru hoiustavad varude keskuse lepingupartneriteks olevad tublid Eesti ettevõtted, kellel on kohustus kokkulepitud hulka toitu ja jooke igal ajahetkel oma ladudes hoida. Kriisiolukorras ostab riik varu tootjatelt ja hulgikaupmeestelt välja.

AS Eesti Varude Keskus on suurendamas valmistoidu varu mahu suurendamiseks ning 2022. aasta lõpus viib läbi hanke strateegilise viljavaru moodustamiseks.

Eesti maaülikooli, konjunktuuriinstituudi ja taimekasvatuse instituudi koostöös valmis sel kevadel mahukas teadusuuring Eesti toidusektori varustuskindlusest. Varude keskusele on see oluliseks sisendiks toiduvaru moodustamisel ning valdkonna kriitiliste tootmisahelate toimepidevuse tagamiseks.

Eesti toiduga isevarustatuse taset võib hinnata üldiselt heaks. Meie tootmisettevõtetes, hulgiladudes ja jaekauplustes on enamlevinud toiduainete kaubagruppe mitme kuu tavatarbimise mahus. Lisaks on enamikus Eesti peredes ka mitme päeva kodune toiduvaru.