Skip to main content

OSPA

Gaasi varumakse määr

Strateegilise gaasivaru maksemäärad kehtestab Eesti Varude Keskus nõukogu ettepanekul kliimaminister.

Varumakse määr, väljendatuna eurodes megavatt-tunni müüdud gaasi kohta avaldatakse hiljemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist.

Alates 1. jaanuarist 2024 kehtiv gaasivaru varumakse määr on käibemaksuta 0,45€ ühe megavatt-tunni kohta.

Varumakse määra kehtestamise aluseks on strateegilise gaasivaru koguse haldamiseks vajalik eeldatav kulu järgmisel kalendriaastal ning järgmisel kalendriaastal müüdava gaasi eeldatav kogus.

Varumakse määra võib muuta vastavalt kujunenud kuludele. Täpsustatud varumakse määr hakkab kehtima ülejärgmisest kuust selle kehtestamisest arvates. Kui kalendriaastal tasutud varumakse kogusumma ületab vastava kalendriaasta varu haldamiskulud, võetakse ülelaekunud summa arvesse järgmisel varumakse määra kehtestamisel.

Varumakse alammäär on 0,1 eurot ja ülemmäär 2,5 eurot megavatt-tunni lõpptarbijale müüdud gaasi kohta.