Skip to main content

OSPA

Varude kättesaadavaks tegemine

Varu müügipakkumise saajal tuleb pakkumise vastuvõtmiseks tagastada müügipakkumine etteantud tähtajaks varu haldajale allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

Kütuse müük toimub krediidi- või finantseerimisasutuse garantii olemasolul või arve tasumisel enne kütuse üleandmist.

Kui ükski kütuse müüja või reaktiivkütuse varumakse maksja ei soovi osta müügiks pakutavat kütuse kogust, võib varu haldaja teha müügipakkumise teistele juriidilistele isikutele.

Varu müügist saadava kahjumi vältimiseks on vedelkütusevaru seaduses sätestatud, et varu haldaja müüb kütuse turuhinnaga, kuid mitte madalamaga kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud majandus- ja kommunikatsiooniministri loal.