Skip to main content

OSPA

Gaasivaru suurus ja asukoht

Euroopa Nõukogu määrusega on pandud liikmesriikidele, mille territooriumil ei ole vajalikke gaasihoidlaid, kohustus hoiustada vähemalt 15 protsenti oma aastasest gaasitarbimisest teistes liikmesriikides asuvates terminalides.

Eesti strateegilise gaasivaru eesmärk on tagada gaasivarustuse esmane säilimine ulatuslike tarnekatkestuste korral.

Eesti strateegilise maagaasivaru moodustamise aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus soetada varusse gaasikogus, mis vastab ligikaudu 20 protsendile Eesti aasta keskmisest gaasitarbimisest või kataks kütteperioodi ühe kuu tarbimise. Seega on Eesti valitsus seadnud strateegilise gaasivaru mahu osas ambitsioonikama eesmärgi, kui Euroopa Komisjoni nõue.

Eesti maagaasi tarbimine on 2022. aastal märkimisväärselt vähenenud ja moodustab varasemate aastate keskmise näitaja 5 TWh asemel järgmise 12-kuulise perioodi jooksul hinnanguliselt 3,5 TWh.

EVK hallatava strateegilise gaasivaru maht on 1 TWh ja see vastab 28 protsendile uueks aastaseks tarbimisperioodiks prognoositud nõudlusest.

EVK hoiustab strateegilist maagaasivaru Lätis Inčulkansi maa-aluses hoidlas.