Skip to main content

OSPA

Juhtimine ja audit

Juhatus

Juhatuses on kolm liiget.

Juhatuse liikmed:

 • Ando Leppiman juhatuse esimees
 • Priit Enok juhatuse liige
 • Priit Ploompuu juhatuse liige

 

Nõukogu

EVK nõukogusse on kolmeks aastaks valitud kuus liiget, kelle hulgas on nii riigi kui erasektori esindajad.

Nõukogu liikmed:

 • Maria Alajõe (nõukogu esimees) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler
 • Erkki Tori Riigikantselei, julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor
 • Jaan Lepp ettevõtja, logistikaekspert
 • Raul Puusepp Tallinna Kaubamaja Grupp AS, juhatuse esimees
 • Krista-Maria Alas Eesti Transpordikütuste Ühing, tegevjuht
 • Jaanus Uiga Kliimaministeerium, energeetika ja maavarade asekantsler

 

Üldkoosoleku otsusega on EVK nõukogu esimehe tasu 1000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasu 500 eurot kuus.

 

Auditikomitee

Auditikomitee on aktsiaseltsi nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditikomiteesse on valitud kolmeks aastaks kolm liiget:

 • Rein Vaks Kliimaministeerium, energeetikaosakonna juhataja
 • Jaan Lepp AS Eesti Varude Keskus, nõukogu liige
 • Kerli Zirk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kriisijuht

 

EVK majandusaasta aruandeid auditeerib KPMG Baltics OÜ.

Ettevõtte raamatupidamine on sisse ostetud teenusena Rödl & Partner OÜlt.