Skip to main content

OSPA

Varustuskindlus

Ennetus on peaaegu alati tõhusam ja odavam kui reageerimine. Sellest tulenevalt on ka EVK visioon suunatud lisaks reageerimisvalmidusele eelkõige ennetusele. EVK rollist lähtuvalt tähendab see rõhuasetust toimepidevusel, mis ühtlasi aitab vähendada tuginemist füüsilistele varudele. Selliselt annab EVK lisaks riigi tegevusvaru heaperemehelikule haldamisele lisandväärtust läbi võimendavate tegevuste, keskendudes paindlike lahenduste arendamisele riigi laiema kriisiks valmisoleku tõstmiseks.

Riigi ja elanikkonna varustuskindluse tagamiseks ehitab EVK üles võimekuse moodustada ja hoida keskset varu. Kuna kriisideks tuleb valmis olla võimalikult kuluefektiivsel viisil, toetab ja arendab EVK samal ajal meetmeid, mis aitavad vältida vajadust sellise varu järele. 

Varustatus peab olema kriisidele vastupidav ning ühtlasi majanduslikult jätkusuutlik. Varustuskindluse mudel peab seega integreerima reageerimismeetmete ja kohanemisvõime elemente. Kerkne tarneahel peab olema reguleeritav, sest selle vajalik seisund võib algselt planeeritust oluliselt erineda. Kerksed protsessid on elavad, paindlikud ja võimelised kiiresti arenema: selline tarneahel tuleb toime ettenägematute olukordade ja turbulentsiga.

Sarnaselt turvalisusele on ka varustuskindlus riigi, ühiskonna ja ettevõtete ühise pingutuse tulemus. EVK tööd toimepidevuse suunal võib vaadata kui tarneahela toestamise ning vajaduse korral katkise tarneahela remontimise tegevusi. Seejuures on oluline märkida, et EVK tagatavad lahendused on avariilahendused, loomuselt asenduslikud ning seega ajaliselt piiratud. EVK ei asenda kriitiliste toimijate ega elutähtsate teenuste osutajate toimepidevuse tagamisele suunatud tegevusi, kuid valmisolekulünkade tekkimisel nendest pingutustest hoolimata saab EVK aidata neid lünki täita. Selline meetmete mitmekesisus aitab tagada ühiskonna jätkusuutliku valmisoleku kriisideks.