Skip to main content

OSPA

Vabad töökohad

Otsime oma tiimi

VARADE HALDUSJUHTI

Sinu peamisteks tööülesanneteks on Eesti ühiskonna kriisivalmidust toetava kinnis- ja vallasvara ostmise ja haldamise korraldamine. Oled võtmeisik läbirääkimistel ja partnerite leidmisel varade heaperemehelikuks majandamiseks ning valmistad ette nende kasutusele andmist. Sinu uute väljakutsete hulka kuulub LNG vastuvõtutaristu majandamine ja sadamapidamise korraldamine Pakrineeme sadamas ning erinevate kinnisvara arendusprojektide juhtimine.

Ootame Sinult eelkõige lahtist pead ja ettevõtlikkust asju ära teha. Jagame Sinuga olulist konfidentsiaalset infot ning eeldame, et usaldus on vastastikune.

Hea kandidaadina on Sul erialane kõrgharidus, valdad kõrgtasemel eesti keelt ning saad edukalt hakkama rahvusvaheliste kolleegidega inglisekeelses suhtluses.

Kandideerimisel tuleb muu hulgas kasuks:

  • projektide ning äriprotsesside juhtimise kogemus
  • kokkupuude erinevate varaliikide haldamisega, hangete ja ostudega
  • varasem koostöö avaliku sektoriga
  • varustuskindluse ja toimepidevuse põhimõtete mõistmine
  • süsteemsus, võime orienteeruda erialases seadusandluses ja hoida paberimajandus korras

 

Asudes tööle Eesti Varude Keskuses leiad endale uued töökaaslased ja saad tuttavaks tublide erasektori koostööpartneritega, kellega nutikalt korraldada riigi varustuskindlust energeetika-, tervishoiu- ja toidu valdkondades. Toimepidevuse eestvedajana keskendume üheskoos pikale plaanile, mis võimaldab ühiskonnal tegutseda ja riigil kesta ka erinevates ohuolukordades.

Digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus (CV), kuni ühe A4 standardlehekülje mahus kandideerimisavaldus koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 14. maiks 2023 e-posti aadressile: info@espa.ee

Lisateavet AS-i Eesti Varude Keskus kohta leiab www.espa.ee ja ametikoha kohta ettevõtte juhatuse esimehelt Ando Leppimanilt telefonil 66 00 900.