Skip to main content

OSPA

Isikukaitsevahendite- ja apteegiravimite varud

Tervishoiuvaldkonna varud jagunevad mitmeks omaette varuliigiks ja nende haldamine on Eestis mitme erineva organisatsiooni korraldada. Nii korraldab näiteks terviseamet vaktsiinivaru haiglaravimite varu hoidmist.

AS-i Eesti Varude Keskus ülesanne on hoida riigi isikukaitsevahendite (IKV) varu ja lähiajal moodustada ka apteegiravimite varu.

IKV tegevusvaru moodustas koroonakriisi ajal aastatel 2020-2021 rahandusministeerium ning 2021. aasta sügisest on selle haldajaks AS Eesti Varude Keskus. Isikukaitsevahendite tegevusvaru eesmärgiks on hoida haiglate, kiirabi ja sotsiaalhoolekandeasutuste ühe kuu kriisiaegse tiputarbimise mahus tooteid.

Riigi IKV varus on väljaostetud kaubana kokku üle 40 miljoni ühiku isikukaitsevahendeid nagu näiteks kaitsemaskid, respiraatorid, kitlid, ülikonnad, prillid või nitriilkindad.

Eesti varustatus isikukaitsevahenditega on tänaseks väga hea ning kohati räägime isegi ülevarust, kuna mõne tootegrupi varusid on eri osapoolte ladudes kokku isegi mitmeteks aastateks.

Varude keskuse tänane ülesanne on optimeerida riigi IKV varud ning asendada väljaostetud tooted samm-sammult hulgifirmade ladudes asuva delegeeritud varuga, et tagada kauba säästlikum majandamine ja arukas uuendamine.