Skip to main content

OSPA

Varude keskus hangib kriisiolukordadeks elektrigeneraatoreid

Submitted by ospa on Tue, 12/20/2022 - 10:27

AS Eesti Varude Keskus (EVK) kuulutas välja riigihanke, millega soovib osta  elektrigeneraatoreid võimsusega 2 kuni 65 kW. Generaatorid on mõeldud riigi tegevusvarude toimetamiseks tarbijateni ja kasutamiseks erinevates kriisiolukordades, kui tavapärane elektrivarustus on häiritud.

Generaatorite peamine kasutusotstarve on toetada EVK hallatavate riigi tegevusvarude kasutuselevõtmist elektrikatkestuste puhul, et varud jõuaksid kriisides tarbijate ja abivajajateni. Varude keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on hangitavad generaatorid aga universaalsed ning nende võimalik kasutusvaldkond väga lai.

„Neli generaatorit on suhteliselt võimsad ehk vähemalt 65kW ja nendega saab kriisiolukorras hoida töös olulist tootmisseadet, tagada elektrit näiteks elanike evakuatsioonikohas või laohoonele. Suured generaatorid soetame koos spetsiaalsete haagistega ja need peavad olema võimelised töötama välitingimustes ka siis, kui õues on raju ning taevast sajab või pussnuge.

Vähemalt 8kW generaatoreid plaanime osta 20 tükki. Selline võimsus kindlustab näiteks kriitiliste joogi- ja reoveepumplate töö. 50 generaatorit on väiksed ehk 2kW nimivõimsusega, kuid võimaldavad toite näiteks apteekide külmkappidele ravimite säilitamiseks või hoida töös soojussõlme ringluspumpa,“ selgitas Leppiman.

Alates pakkumiste laekumistest ja lepingute sõlmimisest jääb ettevõtjatele aega kuni viis kuud EVK-le generaatorite üle andmiseks. Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas ja pingelise olukorraga elektri varustuskindluses on nõudlus mobiilsete elektrigeneraatorite järele Euroopas hüppeliselt suurenenud, hinnad tõusnud ja tarneajad pikenenud.

Kriisideks valmistumisel on igaühel meist nii eraisiku kui organisatsioonina vastutus tagada esmane valmisolek. Kõikidel asutustel, ettevõtetel või korteriühistutel tuleks hinnata oma kriisideks valmisoleku võimet ja leida sobiv lahendus erinevates hädaolukordades hakkama saamiseks. Kõik elutähtsa teenuse osutajad peavad koostama kriisiplaani ning ette nägema ka meetmed ja tegevused käitumiseks ulatusliku elektrikatkestuse korral, sealhulgas vajadusel soetama varugeneraatori või välja ehitama selle ühendusvalmiduse.

Omavalitsus ja riik jõuavad abivajajateni, kuid kriisiolukorras see võtab paratamatult aega ning piiratud ressursside puhul keskendutakse ühiskonnale kõige kriitilisemate teenuste tagamisele. EVK generaatorid loovad riigile lisapuhvri keerulistes olukordades abi pakkumiseks.

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.