Skip to main content

OSPA

Eestis hoiustatava vedelkütusevaru osakaal suurenes aastaga oluliselt

Submitted by ospa on Sat, 12/30/2023 - 13:16

AS Eesti Varude Keskus pressiteade
30. detsember 2023

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse on AS Eesti Varude Keskus (EVK) märkimisväärselt suurendanud Eestis hoiustatava kütusevaru osakaalu ning 2023. aasta lõpuks moodustab see 76 protsenti kogu riigile kuuluvast bensiini ning diisli- ja lennukikütuse strateegilisest varust.

Varude keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on EVK täitnud valitsuselt saadud suunise, et olla paremini valmis võimalikeks kriisideks ning mootorikütuste tarnetõrgeteks.

„Enne sõjategevuse intensiivistumist Ukrainas oli Eesti kütusevarust kodumaal alla poole ehk täpsemalt 48 protsenti. Toona oli tegemist puhtalt majandusliku otsusega, sest Soomes ja Rootsis hoiustamine oli riigile lihtsalt palju odavam. Kütusevaru suuremas mahus Eestisse toomise peamiseks põhjuseks oli julgeolekuolukorra muutumine. Seda on toetanud ka Venemaa naftasaaduste transiidi lõppemine, mille tulemusel vabanes Eestis palju mahuteid ning hoiustamise hinnad tulid alla. Meil on hea meel, et saame selle sammuga toetada kodumaiseid kütuseterminale, pakkudes neile majanduslikult keerulisel ajal rohkem hoiulepinguid,“ selgitas Leppiman.

Kütusevaru Eestis

EVK jätkab kütusevaru Eestisse roteerimist 2024. aasta alguses, kuid teatud väike kogus on ka tulevikus plaanis jätta Põhjamaadesse. Osa kütusevarust välismaal hoidmine annab suurema paindlikkuse koos teiste riikidega ühiselt reageerida varu solidaarsel vabastamisel, kui Euroopa Liit või Rahvusvaheline Energiaagentuur taolise algatusega välja tuleb.

Riigi vedelkütusevarust jagub tavatarbimise korral 90 päevaks, lisaks on meie kütuseettevõtetel märkimisväärne kommertsvaru, mida novembrikuu viimase päeva seisuga oli bensiinis 29 päeva, diislikütuses 20 päeva. Eesti turu varustatus erinevat liiki mootorikütustega püsib EVK hinnangul heal tasemel.

Ando Leppimani hinnangul on mööduv aasta varude keskusele märgiline teisteski valdkondades.

„2023. aastal moodustasime esmakordselt riigile apteegiravimite varu. Ühe kuu tavatarbimise mahus varusse kuulub ligi paarsada apteekides enammüüdavat käsimüügi- ja retseptiravimit, mida EVK-ga sõlmitud lepingute alusel hoiustavad ja uuendavad ravimite hulgimüüjad. Riigi ravimivaruga suurendame ravimite varustuskindlust ning maandame võimalike pikaajaliste tarnehäiretega seotud riske. Varu vajalikkust ilmestab hästi hiljutine olukord, kui sügisel hakkas apteekidest lõppema ägeda ja kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele hädavajalik ravim Sorbisterit ning kriitiline tarnehäire sai varu kasutuselevõtuga leevendust,“ selgitas EVK juhatuse esimees.

Eesti Varude Keskus on lõpetamas 2023. aasta kevadel soetatud Pakrineeme veeldatud maagaasi vastuvõtu kai arendamist toimivaks sadamaks. Uuest aastast on Pakrineeme sadam ametlikult toimiv ning valmis LNG ujuvterminale vastu võtma – alates 1. jaanuarist hakkab kehtima sadama eeskiri ja hinnakiri ning sadamaoperaator AS Tallinnas Sadam asub pakkuma vajalikke sadamateenuseid.

„Tänan Eesti Varude Keskuse nimel kõiki koostööpartnereid, kes hoiavad riigi tegevusvarusid või aitavad muul viisil kaasa varustuskindluse ja toimepidevuse suurendamisele,“ ütles Ando Leppiman.

AS Eesti Varude Keskus on riigile kuuluv strateegiline äriühing, mis vastutab hädaolukorra lahendamiseks, riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajalike tegevusvarude ning taristu olemasolu ja kasutuselevõtu eest.