Skip to main content

OSPA

Apteegiravimite varu hakkab ilmet võtma

Submitted by ospa on Mon, 12/19/2022 - 11:43

Eesti Varude Keskuse (EVK) poolt läbiviidud esimesele hankele apteegiravimite riikliku varu moodustamiseks laekus pakkumusi 104-le ravimile. EVK-l on plaanis hiljemalt 2023. aasta suve lõpuks moodustada jaeapteekides müüdavate käsimüügi- ja retseptiravimite ühe kuu varu toimeainepõhiselt 165 Eestis enimkasutatava ravimiga.

Loodava apteegiravimite varu eesmärgiks on suurendada varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnetõrgetega seotud riske. EVK moodustab varu toimeainete põhiselt ning ravimite hulgimüüjad said pakkuda kõiki nõutud toimeainete vastava sisalduse ja vastavas ravimvormis ravimeid. Loodav varu ei hõlma haiglate ja kiirabide tervishoiuteenuste osutamiseks vajalikke ravimeid, mille riigivaru moodustamise ülesanne on terviseametil.

EVK sõlmis hulgifirmadega delegeeritud varu lepingud, millega ettevõtted võtsid kohustuse luua ravimite täiendav laovaru, seda hoiustada ja pidevalt uuendada.

Eesti Varude Keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul võib esimese hanke tulemustega rahule jääda.

„Ravimivaru moodustamisel peame paratamatult arvestama muutusi üldises majandus- ja julgeolekukeskkonnas. Mitmete ravimite puhul on juba mõnda aega esinenud globaalseid tarneraskusi ning nende vähene kättesaadavus maailmaturul muudab ka ravimite hulgimüüjatele keeruliseks täiendavalt ühe kuu tarbimise koguse Eestisse toomise.

Plaanime järgmise aasta alguses välja kuulutada uue hanke ülejäänud toimeainete osas varu moodustamiseks ning muudame hankelepingu täitmise tingimusi mõnevõrra paindlikumaks,“ selgitas Ploompuu.

Varude keskus hüvitab lepingupartneritele lisavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta ravimeid välja. Apteegiravimite strateegilist varu ei tohi hulgimüüjad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid Eesti Varude Keskuse loal. Olukorras, kus ühe või mitme ravimi Eestisse tarnimine on takistatud, võimaldab riigi kontrolli all olev strateegiline varu tagada nende saadavuse apteekides pikema aja vältel.

Lisaks loodavale riiklikule ravimivarule on meie ravimihulgimüüjatel ka märkimisväärsed kommertsvarud. Ettevõtete ja riigi varud kokku pakuvad senisest suuremat kindlustunnet. 

Riigi apteegiravimite varu moodustamise mudeli väljatöötamisel nõustas EVK-d kümnest tervishoiuvaldkonna tippspetsialistist koosnev kogu, kuhu kuulusid nii turuosaliste kui riigiasutuste esindajad. Varusse kuuluvate toimeainete nimekirja kinnitas tervise- ja tööminister. Tulevikus hakatakse varu nimekirja kuuluvate toimeainete loetelu regulaarselt üle vaatama, et hoida seda kooskõlas Eesti ravimituru arengutega.

Vastavalt avaliku teabe seadusele ei ole riigi tegevusvarude täpne nomenklatuur, kogused, paiknemiskohad ja kasutusele võtmise tingimused avalik info.

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.