Skip to main content

OSPA

Gaasi varumakse aruandlus

Maagaasiseaduse kohaselt kaetakse strateegilise gaasivaru haldamise kulud alates 1. maist 2023 gaasivaru maksest (edaspidi varumakse) laekuvatest vahenditest. Varu haldamiskuludeks on valdavalt gaasi hoiustamisega seotud kulud, millele lisanduvad EVK tegevuskulud. 

Varumakse maksja EVK-le on võrguettevõtja ehk ettevõtja, kes osutab võrguteenust. Varumakse tasumise kohustus tekib gaasi tarbimisel ehk varumakset kogutakse lõpptarbijalt ning võrguettevõtja lisab selle eraldi reana kliendile väljastatavale arvele.  

Majandus- ja taristuminister kehtestas 2024. aasta gaasi varumakse määraks 0,45 eurot ühe megavatt-tunni tarbitud gaasi kohta. Varumakse määrale lisandub käibemaks.  

Gaasi varumakse arve aluseks on võrguettevõtja poolt EVK-le esitatud andmed eelmisel kalendrikuul lõpptarbijale edastatud gaasi koguse (MWh) kohta. EVK kogub andmeid elektroonilise aruannete süsteemi kaudu.

Aruandlussüsteemi andmete sisestamise õigus on võrguettevõtja poolt volitatud kuni kahel isikul. Süsteemi saavad siseneda ainult volitatud kasutajad ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID autentimisteenuse kaudu.