Skip to main content

OSPA

Reini jõe madal veetase tingis Šveitsis vedelkütusevaru osalise kasutuselevõtu

Submitted by ospa on Wed, 08/03/2022 - 20:20

Sademete vähesus ja kuumad ilmad on alandanud Lääne Euroopat läbiva Reini jõe veetaseme piirini, mida on kogetud vaid loetud kordadel viimase 100 aasta jooksul. Madal veetase takistab muu hulgas laevaliiklust jõel, mistõttu on järsult vähenenud veeteed pidi Šveitsi toodavate naftasaaduste maht ja tinginud vajaduse riigis osaliselt kasutusele võtta strateegilised vedelkütusevarud.

Juuli lõpus teatas Šveitsi varustuskindluse eest vastutav föderaalvalitsuse amet FONES, et riik võtab suvekuudel kasutusele 245 000 kuupmeetrit ehk 6,5 protsenti strateegilise varuna hoitavast kütusest.

Kuigi maailmaturul on vedelkütuseid piisavalt, saab neid merepiiri mitteomavasse Šveitsi piisavates kogustes toimetada vaid jõetransporti kasutades või mööda raudteed. Madal veetase on laevaliikluse Reinil praktiliselt halvanud ning naaberriikides toimuv raudtee remont ja ehitustööliste nappus takistab naftasaaduste vedu maismaad pidi. Viimati võttis Šveits kütusevaru kasutusele 2018. aastal samuti madala veetaseme tõttu.

Eesti vedelkütusevaru haldava AS-i Eesti Varude Keskus juhatuse liikme Priit Enoki sõnul näitab praegune olukord, et mootorikütuste tarneraskustel võivad olla väga erinevad põhjused.

„Oleme Eestis harjunud mõtlema, et varu on vajalik eelkõige julgeolekukriiside lahendamiseks. Statistiliselt palju tõenäolisemad põhjused tarnehäirete tekkimiseks on aga erakordsed loodusnähud ja tehnoloogilised õnnetused. Hiljuti võtsid kütusevaru kasutusele Austria ja Ungari, kuna piirkonna ühes suurimas rafineerimistehases tekkis rike. Mis iganes tarneraskuse põhjustab, tagab piisava varu hoidmine ja vajadusel selle kiire kasutusele võtmine tarbijatele kütuse kättesaadavuse ning majanduse toimimise,“ lausus Enok.

Eesti riigil on strateegilise varuna kokku 250 000 tonni bensiini ning diisli- ja lennukikütust, mis vastab 90 päeva tavatarbimise mahule.

„Varude keskus kogub Eesti kütusemüüjatelt regulaarselt infot nende laoseisude kohta. Saan kinnitada, et meie mootorikütustega varustatus on tänavu esimesel poolaastal püsinud heal tasemel. Eesti firmadel on reeglina pikaajalised tarnelepingud erinevate rafineerimistehaste või maaletoojatega ning tarnetõrkeid pole esinenud.

Mootorikütus on ühiskonna toimimiseks üks olulisemaid strateegilisi kaupu. Eesti kütuseettevõtted väärivad tunnustust selle elutähtsa teenuse vastutustundliku tagamise eest meie inimestele ja firmadele,“ selgitas Priit Enok.

 

FONES’i teade varude kasutuselevõtust Šveitsis: https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-89784.html