Skip to main content

OSPA

Pakrineeme sadam on alates talvest valmis LNG ujuvterminali vastu võtma

Submitted by ospa on Thu, 11/09/2023 - 09:44

AS Eesti Varude Keskus pressiteade, 9.11.2023

AS-i Eesti Varude Keskuse (EVK) poolt tänavu kevadel riigile omandatud Pakrineeme veeldatud maagaasi vastuvõtukai ja sadamakinnistu arendamine püsib lubatud ajagraafikus ning vajadusel saab juba tänavu talvel Eestisse tuua LNG ujuvterminali. Hiljuti sõlmis EVK sadamateenuste operaatorlepingu AS-ga Tallinna Sadam. Riigilaevastikuga sõlmitud lepinguga on sadamas tagatud reostustõrjevõimekus ja navigatsioonimärkide hooldusteenused. AS G4S on käesoleval hetkel rajamas sadamaalale turvalahendusi. EVK tellimusel on juba rajatud käigutee kailt laevale ning AS Elering plaanib lähikuudel paigaldada ujuvterminali Eesti gaasivõrguga liitmiseks vajaliku laadimisvarre.

EVK juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on sadamateenuste olulisemad partnerid valitud ning eeloleval talvel saab Pakrineemet ka formaalselt toimivaks sadamaks lugeda.

„Kuigi kriisiolukorras saanuks LNG ujuvterminali tehniliselt Pakrineemele tuua juba alates kevadest, on rahvusvahelistele standarditele vastava sadama käivitamine palju enamat. Sadamaomanikuna peame tagama silduvatele alustele rida erinevaid teenuseid alates igakülgse ohutuse tagamisest kuni prügiveoni välja. Nõuetekohane sadamateenus on igale laevaomanikule ülioluline, rääkimata kindlustusfirmadest, kelle hinnangust taristule võib sõltuda ujuvterminali prahtimine,“ selgitas Leppiman.

Sadama opereerimisteenust osutava ASi Tallinna Sadama kohustuseks on tagada Pakrineeme sadamakapteni ja turvajuhi ülesannete täitmine, tagada aluste teenindamine nii sildumisel kui kai ääres seismise ajal ning korraldada veeliiklust akvatooriumil ja sissesõiduteel. Riigilaevastik hakkab lepingu kohaselt haldama Pakrineeme sadama akvatooriumi navigatsioonimärke ning tagab valmisoleku teostada vajadusel reostustõrje- ja transporditeenust sadama akvatooriumis.

Praegu käivad sadamas erinevad ehitustööd, mille käigus rajame sadamakinnistule turvaala koos valgustuse ja läbipääsusüsteemidega. Samuti ehitatakse välja täiendavad turvasüsteemid haalamiskail. Hiljutistest töödest on kaile paigaldatud BauEst OÜ poolt pääsutee laevale,“ lausus Ando Leppiman.

Varude keskuse juhi Ando Leppimani sõnul on sadama haldamisega seotud kogukulu täna täpselt raske öelda, kuna sõltub veel läbiviidavate teenus- ja kindlustushangete tulemustest. Hinnanguliselt jääb see ligikaudu seitsmesaja tuhande euro juurde aastas. Väga palju sõltub, kas sadam seisab jõude või on huvipakkuv gaasituru osalistele. Sadamapidamisega seotud kulude suurust võivad mõjutada ka suurenenud riskid kriitilise energiataristu turvalisuse tagamisel.

„Loomulikult oleme huvitatud, et riigile kuuluv vara teeniks tulu. Samas peame olema realistid ning Balticconnectori toruühenduse taas tööle hakkamise järel kommertsalustel veel ühte LNG ujuvterminali Eesti-Läti-Leedu-Soome turule tuua on keeruline. Varude keskusele on Pakrineeme sadam eelkõige Eesti energiavarustuste tagamise projekt ja selle ülesande ka täidame,“ lausus Leppiman.

AS Eesti Varude Keskus on riigile kuuluv strateegiline äriühing, mis vastutab hädaolukorra lahendamiseks, riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajalike tegevusvarude ning taristu olemasolu ja kasutuselevõtu eest.