Skip to main content

OSPA

Eesti Varude Keskus

Alates 1. juulist 2021 alustas tööd AS Eesti Varude Keskus, mis hakkab haldama hädaolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.

AS Eesti Varude Keskus (inglise keeles Estonian Stockpiling Agency ehk lühendatult ESPA) on 2005. aastal asutatud AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur õigusjärglane.

AS Eesti Varude Keskus on eraõiguslik juriidiline isik, mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile ning nende valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

Riigi tegevusvaru moodustamisel ja haldamisel juhindub AS Eesti Varude Keskus hädaolukorra seadusest ja vedelkütusevaru seadusest ning nende alusel kehtestatud rakendusaktidest.