Skip to main content

OSPA

Vedelkütuste statistika

Üheks omaniku poolt ESPA'le seatud ülesandeks on riigi vedelkütustega varustamise ja vedelkütuste varustamisraskuste olukorra analüüsimine.

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga avaldab ESPA aktsiisiladudest siseriiklikusse tarbimisse lubatud ning tanklate jaemüügi andmeid. Allalaetava tabeli leiate aadressilt: ospa.ee/tarbimine

Koondandmeid uuendame korra kuus ühekuulise viitega.

 

Maksu- ja Tolliamet avaldab oma kodulehel lõpptarbijale müüdud kütuse andmed kütuseliikide lõikes. Tabelist leiab tanklate jaemüügi ja lõpptarbijatele teostatud hulgimüügi andmeid, mida uuendatakse kaks korda kuus.