Skip to main content

OSPA

Riik omandas eraettevõtjatelt Paldiski LNG kai koos sadamakinnistuga

Submitted by ospa on Fri, 03/10/2023 - 13:36

AS Eesti Varude Keskus (EVK) ja Pakrineeme Sadama OÜ sõlmisid täna lepingu, millega riik omandas Paldiskis asuva veeldatud maagaasi (LNG) haalamiskai koos selle juurde kuuluva taristuga ning sadamakinnistuga. Tehingu koguväärtus ilma käibemaksuta on 31,5 miljonit eurot, millest kai maksumus on 30 miljonit ja kinnistu 1,5 miljonit eurot.

Tehinguga täitis Eesti Varude Keskus valitsuse poolt ettevõtjatele antud lubaduse osta LNG kai olukorras, kui nende ärilised väljavaated veeldatud maagaasi vastuvõtutaristu majandamiseks oluliselt muutuvad.

Varude keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul omandatakse kai eesmärgiga, et luua koos gaasitaristu omaniku Eleringiga Eestile sõltumatu gaasi varustuskindluse lahendus.

„Varude keskuse peamine eesmärk on tagada Eesti elanikkonnale elutähtsate kaupadega varustatus ning omandatud taristu peamine kasutusotstarve lähtub energiajulgeoleku kaalutlustest,“ ütles Leppiman. 

Kai omandamise eelselt  tellis Eesti Varude Keskus õigus-, finants- ja tehnilise auditi veendumaks, et soetatav kai vastaks nõuetele. EVK hinnangul on Parineeme Sadama OÜ teinud kai ja kaasneva taristu rajamisel märkimisväärse kiirusega head tööd ning saadud ekspertiiside kohaselt võimaldab merre ehitatud kai vastu võtta LNG ujuvterminale.

„Pärast tänast ostutehingut on varude keskuse järgmine ülesanne jätkata ettevalmistusi sadama kui terviku lõpuni arendamisega hiljemalt tänavu sügiseks, gaasitaristu ja sellega liitumise pakkumine on gaasi süsteemihalduri Eleringi pädevuses. Varude keskuse eesmärgiks on luua võimekus pakkuda Pakrineeme sadamas silduvatele alustele rahvusvahelistele standarditele vastavaid sadamateenuseid.

Kokkuvõttes tekib Eestil iseseisev võime veeldatud maagaasi meritsi vastu võtta, suureneb nii riigi kui laiemalt kogu piirkonna energiajulgeolek ja regiooni ettevõtjatele lisandub Klaipeda ning Inkoo LNG vastuvõtuvõimega sadamate kõrvale kolmas alternatiiv maagaasi importimiseks,“ selgitas Ando Leppiman.

Pakrineeme Sadama OÜ juhatuse liige Marti Hääl tänas Eesti Varude Keskust professionaalsete läbirääkimiste eest. 

„Ettevõtja soov on alati töötav investeering. Pingutada millegi eest ja nimel, mitte vastu. Riik sai meilt sadama oluliselt soodsamalt kui olid selle rajamiskulud ning loodetavasti aitab selline lahendus ja meie panus kiirendada kogu vastuvõtuvõimekuse valmimist. Nüüd on Paldiski LNG käivitumine 100% riigiettevõtete õlul. Elu on täis õppetunde ja ka siit on meil mida kaasa võtta. Oleme veendunud, et Eesti majanduse, energiajulgeoleku ja heaolu huvides võiks järgmiseks küttehooajaks LNG vastuvõtuvõimekus siiski tekkida,“ ütles Marti Hääl.