Skip to main content

OSPA

Riigi teraviljavaru katab Eesti ligi kahe kuu toiduteravilja vajaduse

Submitted by ospa on Thu, 12/15/2022 - 09:49

Osana riigi toiduvarudest moodustab AS Eesti Varude Keskus (EVK) alates 1. jaanuarist 2023 teraviljavaru, mille maht katab ligi kahe kuu toiduteravilja Eesti sisetarbimise vajaduse.

EVK juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul kiirendas riigi viljavaru moodustamist Venemaa agressiooni eskaleerumine Ukrainas tänavu veebruaris.

„Kuna sõjategevus tõstis hüppeliselt vilja maailmaturu hinda ja kasvas oht globaalse toidukriisi tekkimiseks, otsustas valitsus kindlustada Eesti toidutööstuse viljaga varustamine kriisiolukordadeks. Tänavuse lisaeelarvega eraldati EVK-le sihtotstarbeliselt 450 000 eurot riigi viljavaru moodustamiseks. Varude keskus viis läbi hanke, mille tulemusel on uue aasta algusest riigile broneeritud ligi kahe kuu toiduteravili.

Eesti isevarustatus viljaga on hea – meie põllumehed kasvatavad keskmiselt kaks korda rohkem teravilja, kui tööstus ja inimesed tarbivad ning suur osa sellest läheb ekspordiks. Vilja maailmaturu hind on jätkuvalt suhteliselt kõrge, mistõttu müügihuvi püsib. Riigi lepingutega kindlustame, et salved ei jää enne järgmist saagikoristust päris tühjaks,“ selgitas Ploompuu viljavaru loomise vajadust.

Sööginisu varu moodustatakse delegeeritud varuna, mille puhul EVK hüvitab hoiupartneritele viljavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta vilja välja. EVK-le broneeritud strateegilist varu ei tohi varu hoiustajad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid valitsuse otsusele tuginedes varude keskuse loal. Olukorras, kus tooraine nappuse tõttu võib Eesti toidutootjatel tekkida probleeme, tagab riigi kontrolli all olev strateegiline varu tootmise jätkumise.

Viljavaru hoiustamine on EVK-le esialgu ühekordne projekt kuni 2023. aasta sügiseni, mil salvedesse saabub uus viljasaak. Pikemas perspektiivis vajab otsustamist, mis on Eesti toidujulgeoleku seisukohast kõige optimaalsem lahendus, millist tüüpi toiduvarusid on mõistlik riigil omada ning kuidas suurendada toidutööstuse ja põllumajandussektori toimepidevust kriisiolukordadeks.

Lisaks loodavale viljavarule on EVK sarnastel põhimõtetel moodustanud ka delegeeritud valmistoiduvaru, mille hulka kuuluvad näiteks kauasäilivad konservid ja kuivained ning mida saab suuremahulistes kriisides elanikkonna toitlustamiseks kiiresti kasutusele võtta.

Vastavalt avaliku teabe seadusele ei ole riigi tegevusvarude täpne nomenklatuur, kogused, paiknemiskohad ja kasutusele võtmise tingimused avalik info.

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.