Skip to main content

OSPA

Pakkumise kutse 11 000 tonni diislikütuse ostmiseks (Milstrand terminal, Miiduranna, Eesti)

Submitted by ospa on Tue, 08/15/2023 - 16:17

AS Eesti Varude Keskus (EVK) palub asjast huvitatuid pakkujaid osalema hankes, et sõlmida leping 11 000 tonni diislikütuse ostmiseks vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Instruktsioon pakkujatele (3 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Tehnilised nõuded ja tarnetingimused (3 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • EVK vedelkütuste ostu tüüptingimused (5 leheküljel)
  • Pakkumise vorm (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Kinnituskiri

Märkus: Pakkumised osalistele kogustele ei ole lubatud.

Hankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel rikuks rahvusvahelist sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Palume pakkujatel tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka pakkumiste esitamise tähtaegadega ning neist täpselt kinni pidada.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga aadressil tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 30.08.2023 kell 23:59 (Eesti kohalik kellaaeg). Pakkumised peavad olema nimetatud tähtajaks EVK poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormil.

EVK-l on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkumised peavad olema jõus kuni 15.09.2023 (kaasaarvatud).