Skip to main content

OSPA

Oluline info gaasi võrguettevõtjale varumakse tasumise kohta

Submitted by ospa on Wed, 05/31/2023 - 15:04

Vabariigi Valitsuse ülesandel moodustas AS Eesti Varude Keskus (EVK) 1TWh suuruse strateegilise maagaasivaru, mida hoiustatakse LätisInčulkansi maa-aluses hoidlas. Eesti strateegilise gaasivaru eesmärk on suurendada gaasivarustuse kindlust ulatuslike tarnekatkestuste korral.  

Maagaasi seaduse kohaselt kaetakse strateegilise gaasivaru haldamise kulud alates 1. maist 2023 gaasivaru maksest (edaspidi varumakse) laekuvatest vahenditest. Varu haldamiskuludeks on valdavalt gaasi hoiustamisega seotud kulud, millele lisanduvad EVK tegevuskulud. 

Varumakse maksja EVK-le on võrguettevõtja ehk ettevõtja, kes osutab võrguteenust. Varumakse tasumise kohustus tekib gaasi tarbimisel ehk varumakset kogutakse lõpptarbijalt ning võrguettevõtja lisab selle eraldi reana kliendile väljastatavale arvele.  

Majandus- ja taristuminister kehtestas 2023. aasta gaasi varumakse määraks 0,40 eurot ühe megavatt-tunni tarbitud gaasi kohta. Varumakse määrale lisandub käibemaks. 

Gaasi varumakse arve aluseks on võrguettevõtja poolt EVK-le esitatud andmed eelmisel kalendrikuul lõpptarbijale edastatud gaasi koguse (MWh) kohta. EVK kogub andmeid elektroonilise aruandlussüsteemi kaudu, mis asub aadressil: aruanne.espa.ee 

Loe edasi aruandlussüsteemi kasutamise ja varumakse tasumise kohta siit.