Skip to main content

OSPA

EVK ootab pakkumisi delegeeritud varuna 3000 tonni lennukipetrooleumi hoiustamiseks Eestis ning 19000 tonni diislikütuse roteerimiseks Soomest Eestisse