Skip to main content

OSPA

1. jaanuarist 2023 kehtima hakkavad vedelkütuse varumakse määrad

Submitted by ospa on Mon, 11/28/2022 - 09:06

Majandus- ja taristuminister kehtestas 25.11.2022. a määrusega nr 96 järgmised vedelkütuse varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2023. a.

Kütus Varumakse määr
Bensiin 4,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta
Diislikütus 4,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta
Raske kütteõli 4,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta
Lennukikütus (Jet A-1) 7,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta


Eeltoodud varumakse määradele lisandub käibemaks.

Vedekütusevaru seaduse kohaselt tekib varumakse tasumise kohustus aktsiisimaksajal bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli, raske kütteõli, petrooli ja reaktiivkütuse tarbimisse lubamisel.

Varumakse laekumistest katab Eesti Varude Keskus (EVK) riigi vedelkütusevaru haldamise kulud, milleks muu hulgas on varu hoiustamise-, kindlustamise- ning kontrollimise kulu. Kuna EVK ei oma kütusemahuteid vaid rendib neid, moodustab ligi 90% vedelkütusevaru haldamiskulust varu hoiustamine.

Kütuste lõppkasutaja jaoks sisaldub bensiini ja diislikütuse varumakse kütuse tanklahinnas ning müügikviitungil seda summat eraldi ei märgita. 

Sõltuvalt mootorikütuste müügimahust kogub EVK 2023. aastal varumakset prognoosi kohaselt ligi 5,5 miljonit eurot.