Skip to main content

OSPA

Valitsus eraldas 30 miljonit eurot maagaasivaru suurendamiseks

Submitted by ospa on Thu, 01/05/2023 - 11:14

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 5. jaanuar 2022

Valitsus otsustas tänasel istungil suurendada Eesti Varude Keskuse (EVK) aktsiakapitali 30 miljoni euro võrra, et kasvatada maagaasi varustuskindlust ka järgmiseks talveks.

„Eesti Varude Keskus on juba teinud väga head tööd riikliku maagaasivaru loomisel, praeguseks on hangitud nelja hankega 650 gigavatt-tundi maagaasi. Lisaraha EVK-le on siiski vajalik, et varu veelgi suurendada – see on abiks juba järgmiseks kütteperioodiks valmistumisel,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Kõrged hinnad ja üleminek alternatiivkütustele vähendasid möödunud aastal maagaasi tarbimist Eestis 5 teravatt-tunnilt aastas ligikaudu 3,8 teravatt-tunnile. Koos Eleringi kaitstud tarbijate varuga on seega riigil varutud gaasi ligi veerand aastasest tarbimisest.

Ka turuosalistelt kogutud info näitab, et selleks talveks on meil piisavalt varusid, et katta tarbijate vajadusi. Minister märkis, et möödunud nädalal Soome Inkoo sadamasse jõudnud LNG taasgaasistamise terminal (FSRU) tõstab meie piirkonna gaasivarustuse tarnekindlust veelgi.

„Eelpool toodut arvesse võttes on tänaseks moodustatud EVK gaasivaru piisav Eesti tarbija esmase varustuskindluse tagamiseks käesolevaks talveks. Samas on maagaasi hind märkimisväärselt langenud ning EVK saab paindliku võimaluse suurendada gaasivaru järgmise talve vaates,“ lisas Sikkut.

Raha eraldatakse 2022. aasta lisaeelarves Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi finantseerimistehingutest ette nähtud vahenditest. Maagaasivaru moodustatakse hädaolukorra seadusest lähtudes.